Om Torunn..

Yrkeserfaring:
Prosjektleiar for:
Fjellgeit BA , 
Brimiprosjektet, 
Brimikonferansen, 
Diktardagar i Lom 2005

Dagleg leiar i: 
Matforum Ottadal AS,
Hvalsafari AS,
Andøy Reiseliv AS,
Jørundgard Middelaldersenter. 
Reiselivssjef i Sel kommune. 
Kontorsjef i Scan Travel Partners AS. 
Reisekonsulent i Travel Service AS, Bore Internastional. 
Reiseleder for engelsk og fransk talande grupper i Bennett Reisebureau AS m.fl. 

Lærar på Loar skule - Lom, Sinsen Skole - Oslo, Lena Vidaregåande skole - Lena. 

Utdanning:
Høgskolen i Lillehammer: 
Kulturbasert næringsutvikling, 
Reiseliv: Bedrift og marknad, Regional Turistutvikling; reiselivsfag og reiselivsgeografi.
Høgskolen i Hedmark: 
Innovasjon, entreprenørskap og foretaksutvikling. 
Universitetet i Bergen: Cand . mag med historie, fransk og teatervitenskap, ped. Sem.
Examen Artium Reallina, Gudbrandsdal Gymnas, Vinstra.

Kurs: 
Innovasjon Norges FRAM-program.
Program for nyskaping og entreprenørskap i Hedmark og Oppland.
Etablerarkurs. 
Leiarutvikling ved Nord Norsk lederutvikling.
Kultur, natur og miljø? kurs arrangert av Norsk Hotellhøgskole i Stavanger.
Kultur og reiseliv? kurs arrangert av Norsk kulturråd.
Kurs og eksamen som autorisert Oslo guide.
Språkkurs ved Sorbonne, parisNorsk, båe målformer, engelsk, fransk og noko tysk.

Anna:
Forretningsplan for Ottadalkjøtt, Senter for Matkultur og fleire heimebakeri.
Marknadsplan for Fossheim Hotell.
Var med og bygde opp og sat i styret for Oslo Guideservice AS. 
Utvikla og gjennomførde kurs for Gudbrandsdalsguidar og for reiseledere.
Styreverv: Oppland Reiseliv, Lillehammer og Gudbrandsdal Reiseliv, Top of Norway, Knut Hamsunlaget i Lom.